Hakkımızda

Göç (sonrası) topluluklarda (aşırı) sağcı eğilimler

Çoğunluk toplumundaki (aşırı) sağcı örgütlerin, tutumların, yapısal ve gündelik ırkçılığın yanı sıra Almanya’da yaşayan göç (sonrası) topluluklar arasında da (aşırı) sağcı tutum ve hareketler mevcuttur. Bunun en bilindik örnekleri, Türk milliyetçiliğinden doğan “Bozkurtlar” gibi veya Rusça konuşan toplulukları ile Sırp ya da Hırvat toplulukları arasındaki aşırı sağcı hareketler gibi. Pek çok durumda söz konusu ideoloji köktendinci, milliyetçi -özellikle de hristiyanlığın ya da islamın ideolojik yorumlarıyla donatılır. Bunlar çoğunluk toplumundaki (aşırı) sağcı gruplarla sıklıkla örtüşürler.

Göç (sonrası) topluluklar içindeki (aşırı) sağcı, milliyetçi ve etnikçi tutumlar ve organizasyonlar sadece çoğulcu toplum için bir bütün olarak tehdit oluşturmazlar. Ayrıca -özellikle- rejimi eleştirenler, alman politikacılar ve Almanya’daki göçmen topluluklar içerisindeki azınlıklar da tehdit edilmektedir. Bu kişiler ölüm tehditleri, kışkırtma ve fiziki saldırılar ile karşı karşıya kalmaktadırlar.

Ancak çoğu zaman bu tehdit durumu çoğunluk toplumunda ciddiye alınmamaktadır. Zira bilgi eksikliğinden dolayı çeşitli alman olmayan azınlık (aşırı) sağcı yaklaşım biçimlerini algılamak birçok insan için alman aşırı sağcı anlayışı algılamaktan daha zordur, bu açıdan da daha az görünürdür. Ayrıca “aşırı sağcılık” konulu kamusal tartışmalarda da (aşırı) sağcı bu eğilimlere çok daha az ilgi gösterilmektedir.

Bu eğilimlere karşı uzun vadede tutarlı ve pedagojik bir biçimde etkili olabilmek için sürekli bir biçimde bu yaklaşımlara karşı mesafe-alma ve onlardan kopma/çıkış üzerine konseptler geliştirmeye devam ediyoruz. Bu konseptlere kişiler, yapılar ve yürütülen tartışmalar hakkında yapılan araştırmalar dışında bu alandaki uzmanlar ve bilim insanları arasında uzman alışverişine dayalı bilimi ve pratiği bir araya bağlama da dahildir. Bu çalışmalardan edinilen bilgilerle pedagojik danışmanlık ve çıkış desteği konsepti dışında çeşitli formatlarda sunum, atölye, seminer ve çalıştaylar biçiminde bilgilendirme ve eğitim toplantıları düzenlenmektedir. Öte yandan daha fazla yayın planlanmaktadır. Şayet bu hizmetlerle ilgiliyseniz, kişisel ihtiyacınız için bir görüşme yapmak üzere bizimle ilişkiye geçebilirsiniz. Hizmetimiz ücretsizdir. Danışmanlıklar Federal Çalışma Grubu “Ausstieg zum Einstieg” e.V.’nin kalite standartlarına göre yürütülmektedir.

Kurswechsel Hakkında

Kurswechsel Hamburg merkezli CJD e.V.’nin bir hizmetidir. Bu hizmet “Demokrasiyi yaşa! Aşırı sağcılığa, şiddete ve insan düşmanlığına karşı aktif” isimli federal program çerçevesinde desteklenmektedir. Destekleyen kurumlar “Aile, yaşlılar, Kadın ve Gençlik Bakanlığı” ve Hamburg’un sosyal dairesi ve Hamburg adalet dairesinin bazı bölümleri tarafından yürütülen demokratik kültür, aşırı sağcılıkla mücadele programı çerçevesindeki “Hamburg – sivil cesaretin şehri” kurumlarıdır.

CJD Hamburg’da çeşitli meslek ve akademik disiplinlerden temsilciler çalışmaktadır. Kurswechsel psikologlar, sosyal ve beşeri bilimciler,  hukukçu / kriminologlar ve sistemik danışmanlık eğitimi almış ya da henüz alan, çevrim içi danışmanlıkta sertifikalı bir ekipten oluşmaktadır. CJD Hamburg’da teorik ve deneysel odaklı çalışmanın kalitesi ve etkisi, ayrıca pratik eğitim ve danışmanlık hizmetleri ve sosyal pedagojik önlemler disiplinlerarası bir çalışma yöntemi ve yerel, bölgesel, ulusal ve uluslararası ağlarla sağlanan bir işbirliği ile garanti edilmektedir.

Kurswechsel, özellikle profesyonel ve uzman fikir alışverişi ve kalite standartlarını sağlayabilmek için çeşitli ağların üyesidir ve diğer danışma merkezleriyle birlikte çalışır